Bé học các loài vật côn trùng tiếng Việt và tiếng Anh

Học tên các loài côn trùng và tìm nhận biết hình ảnh thực tế của chúng. Thẻ flashcard dạy bé học các loại côn trùng, loài vật nhỏ bé bằng tiếng Việt và tiếng Anh song song.

Danh sách các con côn trùng có trong video này: Con bướm, Con ong, Con bọ rùa, Con tằm, Con gián, Con cánh cam, Con bọ lá, Con bọ hung, Con dế mèn, Con bọ que, Con ve sầu, Con muỗi, Con cuốn chiếu, Con bọ xít, Con bọ cạp, Con rết, Con vòi voi, Con chuồn chuồn, Con bọ ngựa, Con mối, Con xén tóc, Con kiến, Con ruồi, Con cào cào, Con nhện

Bản quyền video của kênh Gà Con TV. Vui lòng không reup.

nguồn YouTube
Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.