Bài hát O Ô Ơ | Bé học chữ cái tiếng Việt qua bài hát

Bé học chữ cái o – ô – ơ , nhận biết chữ cái, phân biệt được chữ cái dễ dàng, học thuộc qua bài hát.
Lời bài hát:
Tròn tròn như quả trứng
Là chữ O
Cho đội thêm chiếc mũ
Thành chữ Ô
O lại thêm móc câu
Thành chữ Ơ
O Ô Ơ, O Ô Ơ
Em biết chữ O Ô Ơ rồi !

Nhạc và lời : Thầy giáo, Nhạc sĩ Lê Đình Chiển

* Bài hát bảng chữ cái A B C: https://youtu.be/EeyJsWIOL8U

Video thuộc bản quyền của Gà Con TV.

image Bài hát O Ô Ơ | Bé học chữ cái tiếng Việt qua bài hát

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.